Naše příroda, ročník 2008, číslo 1

Fotočlánek s unikátními snímky Jana Ševčíka a Jiřího Bohdala.Orel mořský - fotoseriál

Foto: Jan Ševčík, Jiří Bohdal / Popisky: Pavla Mládková


„Loví ryby, ale též vodní ptactvo i drobné savce. Často hledí ulovenou rybu vyrvati orlu říčnímu. Myslivosti jest velice škodliv, hubě s obzvláštní oblibou zajíce, králíky a bažanty, kterých se zmocňuje snadněji než ryb. Neopovrhuje ani mršinou a možno ho odstřeliti i na újedi.“ napsal o orlu mořském před sto lety zoolog J. Rozmara. Dnes je tento vzácný dravec v ČR přísně chráněný. / Foto: Jiří Bohdal


Ještě měsíc po vyvedení se mláďata hlasitým pískáním dožadují potravy od rodičů. Orel mořský pohlavně dospívá až v 5 letech a snáší obvykle 2 vejce. / Foto: Jiří Bohdal


Žlutý hákovitý zobák a bělavé peří na hlavě a ocase mají pouze dospělí jedinci. Mláďata jsou hnědá a jejich zobák je tmavý. Typickým znakem orla mořského jsou silné žluté dole neopeřené nohy s velkými ostrými a ohnutými drápy. / Foto: Jan Ševčík


V zimě se orli ze severní Evropy stahují více na jih, kde vyhledávají nezamrzající vodní plochy. / Foto: Jan Ševčík


Orel mořský útočí na ryby nebo vodní ptáky, kteří plavou na hladině. Letící kořisti si většinou nevšímá. / Foto: Jiří Bohdal


Celý fotočlánek z čísla 1/2008 naleznete také v přiloženém PDF.

 Orel Mořský

« Návrat zpět »