Naše příroda, ročník 2008, číslo 4

V dnešní době jsme bohužel svědky, ale často i spoluviníky zániku původní české krajiny a přírody. Ač se její zbytky mnohde pokoušíme zachránit, bezvýsledně. Jako by krajina a příroda byla dnešní civilizací neuchopitelná, prokluzuje mezi prsty a mizí. Alarmující není ani tak zánik různých přírodních stanovišť jako skutečnost, že další takto cenná území téměř nikde nově nevznikají.

« Návrat zpět »