Naše příroda, ročník 2010, číslo 2

Přestože mají biologii čápa bílého naši ornitologové prostudovanou téměř dokonale, stále nás tento obecně známý pták, kterého dobře znají i děti předškolního věku, láká. Když už ničím jiným, tak tím, že preferuje hnízdění v blízkosti člověka. Snad proto půvabného posla jara ihned po příletu z afrických zimovišť se zaujetím sledují nejenom specialisté, ale i běžní lidé.Pohled (z okna) do hnízda čápa bílého

Text a foto: Jozef Májsky

Každým rokem se na území České i Slovenské republiky sledují téměř všechna hnízda čápa bílého, který si na rozdíl od svého příbuzného, čápa černého – samotáře z hlubokých hvozdủ, staví svá hnízda na různých budovách, komínech a velice často i na sloupech elektrického vedení. Protože čapí hnízda nejednou způsobují zkraty na elektrických vedeních a rovněž není ničím výjimečným, že je na hnízdě nebo v jeho blízkosti usmrtí elektrický proud, snaží se ornitologové a ochranáři ve spolupráci s energetiky řešit nejkritičtější hnízda tím způsobem, že čápům zabezpečí bezpečnější hnízdo. Když to situace dovolí, postaví jim samostatný sloup s umělou hnízdní podložkou (UHP), častěji ale umístí hnízdní podložku na stávajícím sloupu.


Milostné hrátky začínají až po dostavbě hnízda. / Foto: Jozef Májsky


Čáp bílý upravuje své budoucí hnízdo - zdroj: Youtube.com

« Návrat zpět »