Naše příroda, ročník 2010, číslo 2

Je chladný dubnový večer a řežabinecké tůně ožívají. Hlasy roztoužených samečků rosniček se prolínají s křikem racků a občasné volání bukače dodává tomuto místu kouzelnou atmosféru. Rybník Řežabinec byl vystavěn Kryštofem ze Švambeka již roku 1530 a svojí rozlohou 80 ha patří k těm největším na Písecku.Žabí ráj na Řežabinci

Text: Jiří Doxanský / Foto: Jiří Doxanský, Ondřej Prosický, Josef Hlásek

Národní přírodní rezervace se zde vyhlásila roku 1949. Na celkové ploše 110,7 ha je chráněn rozsáhlý komplex vodních, bažinných a dalších mokřadních společenstev. V roce 2004 byla tato významná ptačí oblast zahrnuta do seznamu evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Kolem rybníka samotného vede naučná stezka s informačními tabulemi, dřevěnými můstky i věží pro pozorování ptáků. Na okolních podmáčených loukách rostou orchideje či rosnatky a v místních tůních se to v jarních měsících obojživelníky jen hemží. Jejich velká koncentrace i druhová pestrost řadí tuto lokalitu mezi nejcennější u nás i v Evropě. Žije zde 11 z celkového počtu 21 druhů vyskytujících se na území České republiky.


Skokan hnědý (Rana temporaria). / Foto: Ondřej Prosický

« Návrat zpět »