Naše příroda, ročník 2010, číslo 2

Pokud se pes, kočka nebo jiné domácí zvíře ocitne v nouzi, existují útulky, kde jsou připraveni postarat se o něj. Jak je to však se zraněnými, zesláblými a handicapovanými zvířaty žijícími volně v přírodě? Pro ně tu fungují záchranné stanice pro volně žijící živočichy.Návštěva v záchranné stanici

Text: Hana Schubertová / Foto: Zuzana Pokorná, Hana Schubertová, Jiří Procházka

Záchranné stanice pečují o zraněná a jinak postižená volně žijící zvířata, aby je připravily na návrat zpět do volné přírody. Ne všechna se však podaří vyléčit, některá mají zranění natolik vážná, že přežití na svobodě s nimi není slučitelné (např. ztráta křídla či končetiny). Tito jedinci zůstávají ve stanici jako trvale handicapovaní a slouží zde jako názorná ukázka dopadů lidské civilizace na přírodu a volně žijící živočichy. Záchranné stanice tak často mohou fungovat i jako střediska environmentální výchovy.


Krmení mláďat poštolky obecné. / Foto: Zuzana Pokorná

« Návrat zpět »