Naše příroda, ročník 2010, číslo 3

Existence rozsáhlých podzemních prostor s krápníkovou výzdobou nedaleko Koněprus lidem dlouho unikala. Přesto byly její relikty známy v dávných dobách. Svědčí o tom řada unikátních paleontologických i archeologických nálezů. Skrývali se tu dokonce i penězokazci. Až odstřel v Houbově lomu v roce 1950 odkryl největší jeskynní systém Čech, Koněpruské jeskyně.Koněpruské jeskyně, klenot Českého krasu

Text a foto: Petr Zajíček

Jeskynní systém je vytvořen pod vrchem Zlatý kůň (475 m n. m.) ve třech výškových úrovních. Na jeho vzniku se podílela převážně korozní činnost atmosférických vod v prvohorních vápencích, které tvoří převážnou část Českého krasu. Nelze však vyloučit ani erozní činnost podzemního říčního systému.


U Varhan. / Foto: Petr Zajíček

« Návrat zpět »