Naše příroda, ročník 2011, číslo 5

Snad žádná jiná zvěř v sobě nespojuje tělesnou sílu, ladnost pohybů a ušlechtilost tvarů právě tak jako jelen lesní. Až na sporadicky se vyskytujícího losa, nemá tato zvěř co do mohutnosti v Čechách žádného konkurenta. Její impozantnost mimo jiné umocňuje i krásná ozdoba hlavy v podobě klenutého paroží, symbolizující pomyslnou korunu lesního krále. Již od nepaměti si výhradní právo lovu jelení zvěře přivlastňovali králové, knížata a jiné vysoce postavené osobnosti našich dějin. Odtud také pochází označení jelení zvěře za zvěř královskou. Majestátnost, se kterou dodnes prochází naše lesy, snad nenechá nikoho na pochybách, že si toto přízvisko právem zaslouží.Jelen evropský – nekorunovaný vládce lesa

Text: Antonín Košnář, Foto: Jaromír kadeřábek

Jelen evropský je naším původním druhem, vyskytujícím se nepravidelně v rámci celé Evropy s výjimkou jejích nejsevernějších částí. Z hlediska taxonomie je naše populace řazena jako poddruh jelena západního (Cervus elaphus hippelaphus), avšak v genech dnešních jelenů nalezneme i stopy dalších poddruhů (např. jelen karpatský, wapity, maral). K postupné hybridizaci původní populace docházelo zejména ze dvou důvodů. První z nich lze charakterizovat jako snahu uživatelů honiteb o opětovné vysazení jelenů v oblastech, kde byli již v minulosti vyhubeni v důsledku intenzivního lovu. Druhým důvodem pak byla snaha o zkvalitnění zbytků původních populací jelena západního na základě křížení s východními poddruhy.


Mohutné paroží svědčí o zdraví a síle svého nositele

« Návrat zpět »