Naše příroda, ročník 2011, číslo 5

Fotografujeme-li v přírodě její plaché obyvatele, musíme se k nim většinou dostat co nejblíže. Někdy se nám to podaří, jindy zase ne. Proto většina fotografů, kteří se specializují na zvířata, si staví své „fotografi cké“ kryty. Někdy také využívají myslivecká zařízení, jako jsou různé posedy, kryté kazatelny, krmelce nebo i velké seníky.Stavba fotografi ckých krytů

Text a foto: Jaromír Zumr

Důležité je, aby nás zvířata neviděla a hlavně neucítila. Proto se musíme i při fotografování zvířat chovat jako lovci. Je nutné dokonale sledovat vítr a podle něho se za zvířaty vydat. A tak například velkým obloukem obcházíme louku, abychom srnčí zvěři nadešli. Jindy lezeme na vysoký posed, odkud pozorujeme jelení zvěř, která v podvečer vychází na říjiště.


Fotograf zakrytý maskovací sítí splývá s okolím

« Návrat zpět »