Naše příroda, ročník 2011, číslo 5

Vrchovina Chřiby, vystupující v hustě zalidněné jižní části Moravy mezi Hanou a Slováckem, nabízí pozoruhodné sepětí zachovalé přírody a historie. Najdete tu nejenom mnoho cenných přírodních lokalit, ale zároveň místa opředená pradávnou minulostí. Snad nejhezčím obdobím pro návštěvu této oblasti je podzim, kdy se zdejší převážně listnaté lesy rozzáří do neopakovatelných barev.Podzimní toulky Buchlovskými horami

Text a foto: Martin Janoška

Povinná vycházka na Barborku Největším turistickým lákadlem Chřibů je hrad Buchlov, podle něhož získala zalesněná a málo osídlená vrchovina svůj druhý název Buchlovské hory. Nenavštívit tento majestátný středověký hrad, jehož silueta dominuje Dolnomoravskému úvalu, by bylo jistě chybou. Mnohem větší chybou ovšem je neudělat si z Buchlova kratší vycházku či celodenní výlet po nejbližším přírodním okolí.

Hrad Buchlov z Holého kopce

« Návrat zpět »