Naše příroda, ročník 2011, číslo 5

Titul „Český energetický a ekologický projekt“ získala v loňském roce bioplynová stanice v Třeboni. Z rekordního počtu 56 přihlášených prací porota bez určení pořadí vybrala čtyři nejlepší projekty a tři stavby. Oceněný projekt bioplynové stanice vznikl na základě spolupráce společnosti E.ON Trend a zemědělských podniků z Třeboně.Bioplynová stanice v Třeboni

Text: Jiří Schacherl, Tomáš Turek a František Sýkora

Od roku 2006 se energetické společnosti začínají více zaměřovat na využití obnovitelných zdrojů. Kromě spaloven na biomasu se staví i moderní bioplynové stanice většinou na základě využití kukuřičných siláží a kejdy. Jedná se však o ryze zemědělské stanice umístěné v zemědělských areálech situovaných na okrajích vesnic, vždy však daleko od spotřeby tepla.


Letecký pohled na bioplynovou stanici

« Návrat zpět »