Naše příroda, ročník 2011, číslo 5

V dubnu letošního roku byl v botanické zahradě v Praze –Troji veřejnosti odhalen nález otisku stopy, který na našem území mohl zanechat raný dinosaurus. Stopa je tříprstá a i když původem pochází z vrstev bohdašínského souvrství vyskytujících se v lomu Krákorka v okrese Náchod, kde se těží pískovec pro stavební účely, k jejímu nálezu došlo právě v pražské botanické zahradě. Zde se po vzácném nálezu procházeli nic netušící návštěvníci až do doby, než si ho povšiml Dr. Radek Mikuláš, geolog z Geologického ústavu Akademie věd ČR a přední český odborník na ichnofosílie – otisky živočichů a stop po jejich činnosti.Po stopách dinosaurů

Text: Daniel Madzia

Podobný nález byl v lomu Krákorka učiněn už dříve a publikován byl koncem 90. let 20. století Dr. Jaroslavem Zajícem, který uvedl, že se jedná o stopu teropodního dinosaura (po dvou se pohybující dinosaurus, jako např. Allosaurus, Tyrannosaurus, ale také všichni ptáci). Bohužel však zachování první stopy je příliš špatné na to, aby bylo možné takto přesně identifi kovat jejího majitele. Ve skutečnosti není jisté ani to, zda otisk skutečně pochází od dinosaura. První dinosaury totiž známe až z pozdního triasu, z doby před přibližně 230 miliony lety a stáří pískovců z Krákorky může být vyšší, byť patrně nepřesahuje střední trias, přičemž tříprsté zadní končetiny se v rámci vývojové větve vedoucí k dinosaurům vyvinuly dlouho před prvními dinosaury.


Jedna z mnoha tříprstých stop z Glen Rose v Texasu, ze kterých je možné vyčíst
útok teropodního dinosaura na sauropoda. Autor Diane Turner

« Návrat zpět »