Naše příroda, ročník 2019, číslo 1

V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě bylo v průběhu 16 let veřejnosti různým způsobem přiblíženo, představeno a zpřístupněno již více než 90 lokalit. Pět z nich se nalézá v Pošumaví. Pod všemi je podepsaná místní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava, sídlící ve Vimperku. O dvou větších – naučné stezce Sudslavický okruh a „soukromé rezervaci ČSOP“ Velká Homolka na okraji Vimperku – jste na stránkách Naší přírody již četli. Nyní se podíváme na zbývající tři. Blíž Šumavě - celý článek

« Návrat zpět »