Kontakty

Naše příroda z.s.

Předseda: Mgr. Vítězslav Šrámek
e-mail: sramek@nasepriroda.cz

Šéfredaktorka: Eva Dokoupilová
telefon: 777 577 420
e-mail: dokoupilova@nasepriroda.cz

Koordinátorka projektu, objednání starších čísel Naší přírody: Mgr. Kateřina Dostálová
telefon: 775 855 572
e-mail: dostalova@nasepriroda.cz

Grafická úprava a sazba: Milan Matoušek, Lucie Šilberská
Tisk: Trifox, s.r.o.

Inzerce

Inzerce: Ing. Aleš Darebník
telefon: 777 714 671
e-mail: darebnik@nasepriroda.cz

Fakturační údaje a sídlo redakce

Adresa: Naše příroda, z.s., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
telefon: 585 204 862
e-mail: redakce@nasepriroda.cz
IČO: 22663495
DIČ: CZ22663495
Spisová značka: L 7596 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Chcete nás podpořit?

Líbí se vám naše forma a chtěli byste spolek Naše příroda podpořit a pomoct k dalšímu rozvoji časopisu? Finanční dar nám můžete zaslat bankovním převodem na toto číslo účtu:

43-1241990257/0100


Od roku 2009 je časopis Naše příroda dvouměsíčník a přináší 92 stran kvalitního čtení o "naší" přírodě.

Registrační číslo MK ČR E 17907, ISSN 1803-0092


Občanské sdružení Naše příroda je neziskovou organizací. Jejím základním cílem je informovat o přírodě, životním prostředí a jejich ochraně.


Redakce si vyhrazuje právo na krácení a úpravu článků. Za nevyžádané materiály nenese vydavatelství ani redakce žádnou zodpovědnost. Žádná část tohoto časopisu nesmí být reprodukována či šířena bez písemného souhlasu vydavatele.

« Návrat zpět »