Naše příroda, ročník 2015, číslo 3

Toulat se hlubokými lesy nazdařbůh po pěšinkách, kde nikdo nechodí, šplhat na roztodivná opuštěná skaliska, překonávat hluboké strže a zažívat pocit dokonalé svobody pohybu. To vše lze zažít v severovýchodní části Hrubého Jeseníku, která nese název Medvědská hornatina.Nedotčené skály Hrubého Jeseníku

Text a foto: Martin Janoška


Medvědská hornatina je opuštěná část Hrubého Jeseníku, která se rozprostírá východně od Pradědu a Keprníku mezi Rejvízem, Vrbnem pod Pradědem, Karlovou Studánkou a Videlským sedlem. Na rozsáhlé zalesněné ploše mnoha desítek kilometrů čtverečních prakticky nikdo nežije, nestojí tu žádné hotely ani chaty. Skromné množství značených turistických tras nahrazuje bohatá síť lesních cest a staré lovecké stezky, využívané v létě trampy, tuláky a sběrači lesních plodů. Přestože je popisované území součástí CHKO Jeseníky, svobodnému pohybu v terénu – s výjimkou národních přírodních rezervací a památek – nic nebrání. K nejkrásnějším výletům patří výstupy na vrcholy a hřebeny, z nichž vyčuhují vyhlídková skaliska.


Praděd z Žárového vrchu

« Návrat zpět »