Naše příroda - ukázkové číslo - 1/2014 - page 2

Buďte s NET4GAS Blíž přírodě na
!
Jsme největším firemním dárcem v oblasti
ochrany přírody v České republice.
Podílíme se na zpřístupnění přírodně cenných
lokalit po celé České republice.
Přispíváme k obnově původních ekosystémů
na rašeliništích a evropsky významných lokalitách
ovlivněných vojenskými aktivitami.
Pomáháme chránit ohrožené biotopy
rostlin a živočichů.
Podporujeme environmentální výchovu
a informovanost o ochraně přírody.
Jsme generálním partnerem Českého svazu
ochránců přírody a pomáháme projektům,
pro které motto Blíž přírodě je významnou součástí
trvale udržitelného rozvoje.
Rozvíjíme společensky
odpovědnou politiku
ochrany přírody s ohledem
na budoucí generace.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...92
Powered by FlippingBook