Naše příroda - ukázkové číslo - 1/2014 - page 7

– 7 –
Zubři na Slovensku:
populace se od roku 2004 zvětšila téměř čtyřnásobně
Již více než desítka mláďat se narodila v divoké populaci zubrů na Slovensku, která byla
založena díky reintrodukčnímu projektu v roce 2004. Tehdy bylo do volné přírody v Ná-
rodním parku Poloniny na východě Slovenska vypuštěno prvních pět zubrů. Od té době se
populace zvětšila téměř čtyřnásobně. V oblasti se nyní pohybuje celkem devatenáct zubrů.
reintrodukční projekt na Slovensku iniciovala holandská Large Herbivore Foundation, dneš-
ní Large Herbivore Network. Koncem roku 2003 začala výstavba aklimatizační obory v Národ-
ním parku Poloniny. Transport prvních tří zubrů se uskutečnil v červnu 2004.
První mládě zubra ve volné přírodě po mnoha staletích se na Slovensku narodilo 14. červen-
ce 2006, kdy se samici jménem Pasqualina narodila samička Valentina.
„V roce 2013 jsme sledovali stádo šestnácti zubrů, z toho jsou tři čerstvě narozená mláďa-
ta. Kromě toho také tři samce, kteří žijí samostatně,“ říká Štefan Pčola, zoolog Národního par-
ku Poloniny.
Psí detektiv odstartoval ostrý provoz
Občanské sdružení Psí detektiv spustilo 19. 12. 2013 do ostrého provozu první národní pá-
trací systém po ztracených zvířatech provozovaný na portálu
. Projekt
založený na principu tzv. AMBER Alert systému, vyvinutého v roce 1996 v USA na pátrání
po ztracených dětech, je první svého druhu v Evropě.
Po měsíci testovacího provozu se úspěšnost v pátraní po ztracených zvířatech pohybuje kolem
50%. Pátrací systém se opírá o 2 základní pilíře – pátrací SMS a pátrací emailing. Podobné systé-
my fungují v zámoří už více než 10 let a jejich provozovatelé uvádějí úspěšnost v pátrání až 85%.
Pátrací emailing vychází z unikátní celorepublikové databáze kontaktů na všechny důleži-
té organizace, které s pátráním po ztraceném zvířeti mohou pomoci. Jde především o útulky,
veterináře, zájmové kluby a spolky, myslivce, lesníky, chovné stanice, městské policie, silničáře,
zverimexy a petshopy, ale také například autoškoly. Podobně to probíhá i u pátracích SMS. Psí
detektiv má vedle těchto dvou základních pátracích pilířů k dispozici detektiva v terénu a pá-
trací letadlo.
Váš šestý smysl
FESTIVAL VĚDY
Od
24.1.
do
16. 2.
ZVĚDAVÝM
vstup přísně
povolen
Víkendové workshopy biologie,
chemie, geologie a geografie.
Odlévání trilobitů, výroba parfémů
a další zábavné pokusy.
Výstavy a přednášky
o fascinujícím světě vědy.
Více na
.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...92
Powered by FlippingBook