Naše příroda - ukázkové číslo - 1/2014 - page 3

slovo úvodem
Generální partner časopisu:
Hlavní partner
časopisu:
Spolupracujeme:
Milí čtenáři,
při pohledu z okna nejde nevzpomenout známých slov klasika, jen s malou úpravou –
„Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným…“. Tedy alespoň v půlce ledna, kdy
píšu tyto řádky. Ale nehledejme na všem jen „mouchy“, lyže a běžky nechme ještě chvíli
odpočívat a místo prohánění se po svahu vyrazme třeba na procházku. I v zimě nám má
naše příroda co ukázat – ať už budeme pozorovat ptáky na krmítku či spárkatou zvěř
hledající na polích i v lese potravu, a spoustu dalších krás.
Informace o těchto pokladech kolem nás, kterých si často ani nevšimneme, bude-
te i nadále pravidelně nacházet na stránkách Naší přírody, která tímto číslem začíná
7. ročník své existence. Sedmička bývá vnímána jako šťastné číslo a my věříme, že ta-
ková bude jak pro časopis, tak i pro vás, čtenáře. Děkujeme vám za dosavadní přízeň
a také partnerům za důležitou podporu. Děkujeme také za spoustu ohlasů, připomí-
nek a podnětů, které nám do redakce posíláte, jsou pro nás přínosné při výběru dal-
ších témat na články.
A protože i letos chystáme oblíbenou fotosoutěž, nezapomeňte si přibalit fotoaparát
ani při svých toulkách zimní přírodou. Fotky nám ale zatím neposílejte, pečlivě si je ar-
chivujte a vyčkejte – o termínu vyhlášení soutěže vás budeme informovat a přihlásit se
bude možno zase přes naše webové stránky.
Přejeme vám krásné chvíle strávené v naší i s Naší přírodou,
Eva Dokoupilová
bližší informace o časopise najdete na
nebo na
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...92
Powered by FlippingBook