Naše příroda - ukázkové číslo - 1/2014 - page 5

Lednové jaro?
Na první pohled nesmyslné slovní spojení … ale vysvětlete
přírodě, že by měla odpočívat, když lednové teploty někde
dosahují až 15 °C! Na mnoha místech tak kvetou třešně
a usínání je doprovázeno hlasitým ptačím zpěvem.
V době, kdy v rukou držíte nové vydání Naší přírody,
se už možná situace vrátila do normálu a všichni se po pár
ledových dnech začínáme těšit na jaro. Tak jen doufejme,
že přijde podle plánu, a tyto sněženky neuvidíme až v červnu.
Po takové „zimě“ bychom se tomu ale asi nedivili …
Foto: Jaroslav Rumánek, Sněženka podsněžník
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...92
Powered by FlippingBook