Poslední vydání


dubnové číslo
2/2017

únorové číslo
1/2017

Novinky


PROGRAM NET4GAS BLÍŽ PŘÍRODĚ SLAVÍ DESÁTÉ VÝROČÍ

S Českým svazem ochránců přírody zpřístupnila společnost NET4GAS již 80 přírodních lokalit s více než 600 doprovodnými prvky po celé České republice

Letošním rokem si připomínáme desáté výročí od chvíle, kdy společnost NET4GAS začala podporovat projekty v oblasti ochrany přírody. Od roku 2007, kdy vznikl program NET4GAS Blíž přírodě, pomohla desítkám neziskových organizací a projektů, pro které právě motto „Blíž přírodě“ znamená neodmyslitelnou součást udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Již deset let je společnost NET4GAS generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), který je jejím odborným garantem, že poskytnuté finance jsou využity správným směrem. Společně zpřístupnili veřejnosti celkem 80 přírodních lokalit po celé České republice, na kterých návštěvníci najdou více než 600 doprovodných prvků..


EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2017 (21. 4. – 1. 5.) BESEDY EDO 2017 NA MANIPULAČNÍ PLOŠE, EKOJARMARK, VÝLETY.

Již 27. ročník festivalu Ekologické dny Olomouc obohatí veřejný život v jarní Olomouci. Stále více v současnosti slýcháme o manipulacích. A manipulace budou ústředním tématem besed, které otevírají o víkendu 21. – 23. 4. bohatý program festivalu zasvěceného oslavě vztahu člověka a přírody. Besedy jsou doslova nabité zajímavými hosty a na ně navazují výlety, výstavy a nakonec prvomájový Ekojarmark na Horním náměstí. Festival se letos pyšní bohatým doprovodným programem, kterým se k němu hlásí celá řada institucí a organizací. Na mnoha místech bude EDO provázet také časopis Naše příroda, který je mediálním partnerem festivalu..
Rozvoj a popularizace pozorování ptáků (birdwatchingu)

Spolupráce ČSO a E.ON umožňuje ČSO rozvíjet aktivity vedoucí k rozvoji a popularizaci pozorování ptáků (birdwatchingu). Vychází z předpokladu, že čím více lidí se zapojí do sledování ptactva, tím více lidí se bude zajímat i o jeho ochranu, tato aktivizace veřejnosti je jedním z cílů ČSO, podle starého, pozapomenutého, ale stále platného hesla Poznej a chraň. V tomto ohledu je velkým úspěchem široká oblíbenost faunistické data¬báze ČSO Avif.birds.cz, do které bylo vloženo již více než 1,5 mil. záznamů. V neposlední řadě se opět podařilo zmapovat většinu čapí hnízdní populace. Díky podpoře E.ON vznikl vzdělávací krátký dokument Lidé, kteří pozorují ptáky, zabývající se historií a propagací pozorování ptáků a občanské vědy. Více v přiložené zprávě….Kalendář Voda v krajině 2017

Milí přátelé, příznivci časopisu Naše příroda, voda je součástí našich životů, dává život rostlinám, zvířatům i nám, lidem. Přesto si málo uvědomujeme, jak je vzácná. Připomínejme si proto tento fakt každý den prostřednictvím umění fotografie! Představujeme vám tradiční kalendář časopisu Naše příroda, pro který jsme na rok 2017 zvolili téma „Voda v krajině“. Snad vám uděláme radost – naleznete v něm nejen krajinky, ale především snímky znázorňující důležitost vody jakožto životního prostředí mnoha živočichů.

Formát kalendáře: A3 na šířku (42 x 29,7 cm). Limitovaná edice 400 ks. Cena: 179 Kč + poštovné a balné, distribuce od listopadu 2016. Distribuci a objednávky zajišťuje SEND Předplatné – tel. 225 985 225,
dana@send.cz
5 tipů, které vás přesvědčí, že ekologické vzdělávání není nuda

S osvětou v oblasti energetických úspor a udržitelného rozvoje pomáhá celá řada vzdělávacích programů pro děti. Ty se díky nim mohou prakticky zapojit do každodenní péče o životní prostředí, pomoci přírodě a načerpat užitečné informace pro život a osobní rozvoj. Přestavujeme vám pět nejzajímavějších lokálních i mezinárodních vzdělávacích programů pro děti a mládež. Programy ekologického vzdělávání jsou užitečné a mezi dětmi velmi oblíbené. Praktickou formou se v nich totiž děti naučí nejen jak se chovat k životnímu prostředí, ale také pracovat ve skupině na společných projektech. Kvalitní programy pořádá například vzdělávací centrum TEREZA, které loni zvítězilo v soutěži E.ON Energy Globe Award. Vybírat lze podle zájmů, věku i časových možností dítěte.


Na dovolenou jinam a jinak než vždycky? Přátelé přírody nabízejí levné ubytování na 1000+1 místech v Evropě i jinde ve světě

Pokud si rádi dovolenou plánujete sami a chcete ji strávit jinak než ostatní, možná vás zaujme následující nabídka spolku Přátelé přírody z. s. Ten je součástí mezinárodní hnutí Přátelé přírody (Naturefriends International), které provozuje na tisíc ubytovacích zařízení od turistických útulen po horské hotely v atraktivních oblastech mnoha nejen evropských zemí, zejména těch německy mluvících, ale třeba i v Chile či v senegalském Dakaru. I vy v nich můžete strávit dovolenou nebo její část se slevou. Jak na to? Vyhledávač v angličtině a němčině je na webové stránce http://www.naturfreunde-haeuser.net.


Vzdělaní Češi mají přírodu rádi, ale všechny národní parky si vybaví jen každý desátý.

TZ

Češi do přírody rádi chodí, investice do její ochrany považují za smysluplné, nicméně o její ochranu se příliš nezajímají a mnoho o ní nevědí. Pouhých 11 % umí vyjmenovat všechny čtyři české národní parky a téměř polovina si nevybaví žádný rostlinný ani živočišný druh, který je na našem území kriticky ohrožen. To vše vyplývá z aktuálních výsledků rozsáhlého průzkumu, který realizovala odborná organizace Beleco v rámci osvětového projektu Příběhy české přírody. Průzkum mapoval názory a postoje obyvatel k otázkám týkajícím se ochrany přírody. „Věříme, že výsledky průzkumu vzbudí zájem mezi odborníky k realizaci dalších projektů zaměřených na lepší porozumění cílům ochrany přírody ze strany veřejnosti,“ říká Markéta Dušková z Beleca.


I. KONFERENCE NAŠE PŘÍRODA 2015 – Péče o bývalé vojenské prostory

1. konference Naše příroda 2015 proběhla 1. prosince 2015 v Olomouci. Tématem byla „nedotčená“ příroda, druhová rozmanitost a výskyt vzácných živočichů i rostlin na území vojenských prostorů. 200 posluchačů z řad státních i nestátních institucí diskutovalo nad otázkou, jakými způsoby o ně správně pečovat. Zejména po opuštění armádou. Akce se uskutečnila pod záštitou AOPK ČR, MŽP a MO. Děkujeme všem přednášejícím a děkujeme panu Janu Moravcovi z ČSOP, který se ve velké míře podílel na přípravě programu konference. Děkujeme generálnímu partnerovi společnosti NET4GAS, s.r.o., mediálním partnerům a všem posluchačům, kteří naši činnost hojnou účastí podpořili!

Všechna dostupná videa příspěvků z konference jsou zdarma k vidění! Odkazy naleznete v abstraktech na
www.konference-priroda.cz

Další vydaná čísla


srpnové číslo
4/2016

červnové číslo
3/2016

dubnové číslo
2/2016

únorové číslo
1/2016

prosincové číslo
6/2015

říjnové číslo
5/2015

srpnové číslo
4/2015

červnové číslo
3/2015

dubnové číslo
2/2013

únorové číslo
1/2015

prosincové číslo
6/2014

říjnové číslo
5/2014

srpnové číslo
4/2014

červnové číslo
3/2014

dubnové číslo
2/2014

únorové číslo
1/2014

prosincové číslo
6/2013

říjnové číslo
5/2013

srpnové číslo
4/2013

červnové číslo
3/2013

dubnové číslo
2/2013

únorové číslo
1/2013

prosincové číslo
6/2012

říjnové číslo
5/2012

srpnové číslo
4/2012

červnové číslo
3/2012

dubnové číslo
2/2012

únorové číslo
1/2012

prosincové číslo
6/2011

říjnové číslo
5/2011

srpnové číslo
4/2011

červnové číslo
3/2011

dubnové číslo
2/2011

únorové číslo
1/2011

prosincové číslo
6/2010

říjnové číslo
5/2010

zářijové číslo
4/2010

červnové číslo
3/2010

dubnové číslo
2/2010

únorové číslo
1/2010

prosincové číslo
6/2009

říjnové číslo
5/2009
(nelze objednat)

zářijové číslo
4/2009
(nelze objednat)

červnové číslo
3/2009
(nelze objednat)

dubnové číslo
2/2009
(nelze objednat)

únorové číslo
1/2009
(nelze objednat)

číslo 4/2008
(nelze objednat)

číslo 3/2008
(nelze objednat)

číslo 2/2008
(nelze objednat)

číslo 1/2008
(nelze objednat)