Naše příroda, ročník 2008, číslo 4

Jako klenoty živočišné říše jsou obyčejně označovány pestře zbarvené druhy motýlů, brouků nebo ptáků. Přestože rybka, o které se chci zmínit, svým zbarvením nemůže konkurovat křídlům otakárka nebo krovkám krasce, je na území České republiky natolik vzácná, že ji bezpochyby za rybí klenot považovat můžeme. Tímto ojedinělým reprezentantem naší rybí fauny je sekavčík horský (Sabanejewia balcanica) někdy označovaný i jako balkánský.

« Návrat zpět »