Naše příroda, ročník 2008, číslo 4

Jedno z nejnenáviděnějších a zároveň nejobdivovanějších zvířat světa bylo polovině 20. století vyhubeno ve 48 státech USA a ve většině států Evropy. Díky pozitivnějším postojům veřejnosti, novým zákonům na ochranu přírody a také pozoruhodné přizpůsobivosti k měnícím se podmínkám se vlci vrací na mnohá místa svého původního výskytu i v tak přelidněném kontinentu jakým je Evropa. Vlk není symbolem zla a ani divočiny. Je to zvíře jako každé jiné a pokud máme s těmito šelmami sdílet stejný prostor, je nutné se na ně pohlížet bez předsudků a ideálů.Vlk obecný. Foto Eduard Žákovic
« Návrat zpět »