Naše příroda, ročník 2008, číslo 4

Netopýři jsou zvláštní, naprosto výjimeční živočichové už od pohledu. Jako noční tvorové, s pro nás skrytým způsobem života, bývají zahaleni rouškou tajemna a neznámého. Tato specifičnost jim ale v Evropě moc neprospěla. Lidé si je spojili s posly zla, viděli v nich ďáblovo znamení. Povětšinou se netopýrů báli, nebo je občas přibíjeli na vrata, aby odehnali zlé síly od svých domovů. Tento po staletí pěstovaný odpor zůstává v lidech hluboce zakořeněn a jen pozvolna se daří dostat do obecného povědomí skutečnou úlohu netopýrů v přírodě a představit je takové, jací opravdu jsou.Netopýr rezavý. Foto Daniel Horáček

« Návrat zpět »