Naše příroda, ročník 2008, číslo 4

Stále více ploch je dnes pokrýváno betonem a asfaltem, přibývá silnic, průmyslových zón i obytných čtvrtí. A ubývá půdy. S každým úbytkem otevřené půdy se ovšem zmenšuje schopnost krajiny pojímat srážkovou vodu; důsledky jsou známé. Voda po dešti steče kanalizací do napřímených řek a odtéká z krajiny. Po vydatnějším dešti hrozí záplavy; když opadnou, nastává naopak sucho. Jednou z možností, jak v městské či venkovské zástavbě vracet přírodě to, co jí bereme, jsou zelené střechy.

« Návrat zpět »