Naše příroda, ročník 2008, číslo 4

Řeka Morava sice pramení v severovýchodním cípu Čech a na Slovensku se pod památným Děvínem vlévá do Dunaje, mezitím však protne od severu k jihu celou Moravu. Právem je proto považována za říční tepnu moravských krajů.





« Návrat zpět »