Naše příroda, ročník 2010, číslo 1

Zelený most neboli ekodukt je nadchod, který slouží živočichům jako přechod v místech, kde byla krajina rozčleněna silnicí, železnicí nebo jinou, lidmi vytvořenou překážkou. Aby nevznikaly izolované ekosystémy, jakési ostrůvky s odříznutými živočichy, kteří tak mají sníženou možnost reprodukce nebo zisku potravy, můžeme jim pomocí ekoduktů resp. umělých biokoridorů zachovat přirozené migrační trasy.Otazníky kolem ekoduktu

Text: Kateřina Heczková / Foto: Hnutí Duha, Ondřej Prosický, Robin Rigg

V místech, kde ekodukty nejsou, dochází každý den ke zbytečným úhynům, jak drobných savců, tak i velkých zvířat, jako jsou kopytníci. Touto silniční mortalitou se zabývali vědci Petr Anděl a Václav Hlaváč, kteří monitorovali výskyt kadaverů (mrtvých těl) zvířat na silnicích. Jak zjistili, nejčastěji pod koly aut končí zajíci, srnci a dokonce i vydra říční. Zatímco srnců obecných umírá přibližně 52 000 kusů za rok, u zajíců polních je to 566 400 kusů ročně, přičemž toto číslo dokonce téměř 2x překračuje odhadované jarní stavy.

Bohužel se v případě staveb rychlostních silnic a dálnic jedná o další finanční náklad, a tak často zůstáváme pouze u dohod a plánů. Takováto situace vznikla také v Mostech u Jablunkova, kde se nachází známá jedinečná Jablunkovská brázda, která má i mezinárodní význam, jelikož přes ni migrují všichni volně žijící živočichové, především velké šelmy, jako jsou vlci, medvědi nebo rysi. Ti se často pohybují právě na hranicích Česka, Polska a Slovenska. Jablunkovská brázda odděluje Moravskoslezské a Slezské Beskydy a táhne se až k Třinci.


Vlevo budova bývalé celnice, za níž měl stát "zelený most" pro migraci zvířat. / Foto: Hnutí Duha

« Návrat zpět »