Naše příroda, ročník 2011, číslo 2

Sněženky, bledule, šafrány… Květin, které nás svou krásou oblažují v nejčasnějším jaru, je mnoho. A třebaže květem i vzrůstem ještě nápadnějších rostlin se později objevuje stovky druhů, často už je tolik nevnímáme jako právě ty úplně první. Bohužel těchto milých poslů jara citelně v naší přírodě ubývá, poněvadž za neustále výnosnějším hospodářstvím se pachtící člověk nemá nad nimi slitování. Zvláště pak, rostou-li na územích nechráněné přírody.



Nedočkaví trubači jara

Text: Mladen Kaděra / Foto: Jiří Klváček

Sněženka předjarní (Galanthus nivalis), etymologicky přepjatě též sněženka podsněžník, a bledule jarní (Leucojum vernum) jsou si velmi příbuzné rostliny z čeledi amarylkovitých (Amaryllidaceae). Obě by jistě bylo zbytečné blíže představovat, neboť jsou obecně známé. Přesto se s nimi nyní bohužel setkáváme většinou už jen na okrasných zahradách a v parcích, kde se odedávna pěstují jako nenáročné trvalky. Jen málo lidí, hlavně těch mladších, je tak zná i z míst jejich původního růstu ve volné přírodě...


Sněženka je symbolem začátku nového rozmachu života / Foto: Jiří Klváček






« Návrat zpět »