Naše příroda, ročník 2011, číslo 2

Na několika místech jihomoravské krajiny se díky kombinaci vhodných podmínek vytvořily specifické ekosystémy, v mnohém připomínající přímořské prostředí – slaniska. Mezi důležité faktory, potřebné pro vznik slaniska ve vnitrozemském prostředí patří geologické poměry, vodní režim i klima. Jejich působení si ukážeme na příkladu národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu, jedné z nejvýznamnějších slanistých lokalit v České republice.Jihomoravská slaniska

Text a foto: Jan Miklín

Mezi důležité faktory, potřebné pro vznik slaniska ve vnitrozemském prostředí patří geologické poměry, vodní režim i klima. Jejich působení si ukážeme na příkladu národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu, jedné z nejvýznamnějších slanistých lokalit v České republice...


starček bludný / Foto: Jan Miklín

« Návrat zpět »