Naše příroda, ročník 2011, číslo 2

Mechy či mechorosty většině lidí nic neříkají. Vnímavější tuláci přírodou vědí, že existují; ti, kteří se o nich učili ve škole, je umějí možná trochu popsat a snad by si i vzpomněli a několik jich vyjmenovali. Jiní, např. provozovatelé golfových hřišť, památkáři či zahrádkáři, by byli mnohem šťastnější, kdyby mechy neexistovaly vůbec. Musíme bohužel přiznat, že všeobecné povědomí o mechorostech je minimální, a přitom se s nimi potkáváme téměř na každém kroku.Skrytá krása mechorostů

Text: Zbyněk Hradílek, Štěpán Koval / Foto: Štěpán Koval

Přesto jsou mechorosty stále opomíjenou a do jisté míry přehlíženou skupinou rostlin. Je to tím, že jsou málo známé, nebo proto, že jsou jen málo využitelné – tím pádem komerčně nezajímavé? Možná jsou jen příliš malé a nenápadné na to, abychom je byli vůbec schopni registrovat, viděli v nich nějaké rozdíly, vnímali jejich tvary či dokonce snad i nějakou krásu. Jsou skutečně všechny malé, zelené a … beznadějně stejné? Opravdu není na mechorostech nic, co by si zasloužilo naši pozornost? Pokusíme se ukázat, že tomu tak ve skutečnosti není, že i mechorosty jsou v mnohém okouzlující rostliny, nad nimiž lze kromě seriózního bádání, také žasnout...


Prutník Schleicherův / Foto: Štěpán Koval

« Návrat zpět »