Naše příroda, ročník 2011, číslo 2

Obdělávání půdy a chov hospodářských zvířat patří k nejstarším lidským činnostem od dob, kdy naši předci zjistili, že pouhým lovem zvěře a sběrem lesních plodů se rostoucí lidská populace neuživí.Skot, krajina a člověk

Text: Josef Kučera / Foto: Archiv Svazu chovatelů českého strakatého skotu

Samotný etymologický původ slova zemědělství (agricultura, ager = půda, culturae = kultura, obdělávání) vysvětluje nejlépe, co si naši předci uvědomovali již dávno. Zemědělství představuje obor lidské činnosti, který se věnuje obdělávání a údržbě půdy. Zemědělství je výraz, který dnes v užším slova smyslu chápeme jako obor spojený s produkcí potravin rostlinného a živočišného původu. Na co ale bývá často zapomínáno, jsou stále důležitější a významnější funkce zemědělství jako nástroje pro péči o krajinu, a to nejenom z pohledu estetického, ale například i vodohospodářského...


Býk Celebron je typickým představitelem českého strakatého skotu

« Návrat zpět »