Naše příroda, ročník 2011, číslo 6

Jedním z vysvětlení, proč staří Egypťané tolik uctívali brouka vrubouna posvátného neboli skaraba (zřejmě však všechny tamější druhy rodu Scarabaeus), je jeho příkladná, takřka mateřská péče o potomstvo. V Česku sice žádný druh tohoto rodu nežije, zato se zde vyskytuje několik příbuzných brouků s velmi podobným tvarem těla i způsobem života. A nejspíš tím nejnápadněji skaraba připomínajícím je chrobák vrubounovitý, slangově řečený „hovnivál“.Chrobák vrubounovitý - český skarab

Text: Mladen Kaděra, foto: Jiří Klváček

Jedním z vysvětlení, proč staří Egypťané tolik uctívali brouka vrubouna posvátného neboli skaraba (zřejmě však všechny tamější druhy rodu Scarabaeus), je jeho příkladná, takřka mateřská péče o potomstvo. V Česku sice žádný druh tohoto rodu nežije, zato se zde vyskytuje několik příbuzných brouků s velmi podobným tvarem těla i způsobem života. A nejspíš tím nejnápadněji skaraba připomínajícím je chrobák vrubounovitý, slangově řečený „hovnivál“.


Při zhotovování kuliček ze zcela čerstvého trusu se chrobáci vrubounovití většinou celí znečistí.

« Návrat zpět »