Naše příroda, ročník 2011, číslo 6

Na počátku stála stručná zmínka v letitém průvodci po okolí Brna. Pod heslem Velká Dřínová, což je malebný kopec u okraje Heroltic, uvádí existenci krasového pramene. A dokonce se i vágně zmiňuje o jeskyních. Rázem byl na světě pádný důvod pro další víkendové toulání.Taje Heroltickolažáneckého krasu

Text a foto: Jakub Hloušek

Neznámý kras Výpravě předcházelo horečnaté shánění informací. Starší turistické mapy mlčely a dlouhé večerní „googlování“ také zpočátku nepřinášelo napjatě očekávané ovoce. Až nakonec se jednou poštěstilo, kdy mne internetová dálnice přesměrovala k diplomové práci věnované tomuto regionu, která též obsahovala podrobné podklady o Herolticko-lažáneckém krasu, jehož území právě zahrnuje Velkou Dřínovou. Dokonce i aktuální mapy poskytly určité indicie, kudy se přesně ubírat.


Vyvěračka ing. Vinše, bezesporu nejkrásnější povrchový div Herolticko-lažáneckého krasu. Vlastní vývěr má charakter zatopené propasti.

« Návrat zpět »