Naše příroda, ročník 2011, číslo 6

Malebnou krajinu střední části Moravského krasu protíná Křtinské a Josefovské údolí. Temné vchody řady jeskyní tu byly lidem známy po staletí. Mezi ty nejvýznamnější patří portály jeskyně Býčí skála.Býčí skála, přírodní i historický unikát

Text a foto: Petr Zajíček

Dnes je Býčí skála součástí druhého nejdelšího jeskynního systému České republiky, Rudického propadání, o celkové délce 13 kilometrů. Hlavní tah podzemního komplexu je protékán Jedovnickým potokem, který jej z velké části také vytvořil. Speleologický průzkum Býčí skály probíhal v několika významných etapách a patří k událostem doby relativně nedávné. Tato jeskyně však byla předmětem zájmu v obdobích mnohem a mnohem starších.


Replika bronzového býčka nalezeného v Předsíni

« Návrat zpět »