Naše příroda, ročník 2012, číslo 2

Síťokřídlí (Neuroptera) patří k málo početným řádům hmyzu, a to jak u nás, tak i v celosvětovém měřítku. Na území České republiky žije asi 70 zástupců tohoto archaického řádu, na celém světě pak okolo 7 000. Řád síťokřídlých se člení na 18 čeledí, z nichž 8 má své zástupce i u nás.Hmyz s krajkovými křídly

Text a foto: Hana a Vladimír Motyčkovi

Charakteristickým znakem síťokřídlých jsou dva páry nezávisle se pohybujících křídel s velice složitou nervaturou, která na první pohled připomíná nejjemnější krajku. imaga v klidu skládají křídla střechovitě nad tělem, aniž by je překládala, jako to dělá např. blanokřídlý hmyz. Povrch křídel často světélkuje (opalizuje), u některých druhů jsou žilky zbarveny jemnými odstíny zelené či žluté barvy, jindy jsou křídla hnědá nebo s jasnými žlutými skvrnami.


Ploskoroh žlutý (Libelloides coccajus) patří v současnosti na našem území k nezvěstným druhům. Chceme-li mít jistotu, že se s ním setkáme, musíme se vypravit do krajů kolem Středozemního moře. Pokud ho však naleznete u nás, budete mít zásluhu na jeho znovuobjevení.

« Návrat zpět »