Naše příroda, ročník 2012, číslo 2

Za naší vesnicí teče přes pole potok. Je rovný jako pravítko, široký do jednoho metru a z části zarostlý rákosem, ve kterém občas zahnízdí párek kachny divoké. Délka potoka od pramene po hlavní silnici je asi dva kilometry, ale k němu se v pravém úhlu napojuje druhý potok, který je dlouhý 600 metrů. Na tomto úseku dvou potoků žijí poměrně v hojném počtu ondatry.



Ondatra „na půl života“

Text a foto: Ivan Kňaze

Mnoho lidí ondatry nezná, i když je tento hlodavec rozšířený ve většině vod po celém území Česka a Slovenska. Když jsem před téměř 40 lety začal chodit na potok k ondatrám, usoudil jsem, že jakkoliv budu pozorovat a fotografovat jejich životní projevy a chování, vždy zachytím jen polovinu. Bude to jen ta část projevů ondatry, která se odehrává na hladině a na souši, protože ta druhá polovina jejího života se odehrává pod zemí v brlohu a ve vodě pod hladinou, což je mému pozorování nepřístupné.


Potravu ondatra drtí hlodavými zuby.





« Návrat zpět »