Naše příroda, ročník 2012, číslo 2

Bažant obecný (Phasianus colchicus) je naší významnou lovnou zvěří. Nejčastěji se vyskytuje v nižších a středních polohách, především v zemědělské krajině, ale i v lužních lesích, zejména v okolí větších řek. Bažant pro svůj život potřebuje různorodé prostředí. Nejlépe mu vyhovují takové lokality, kde se střídají pole s lesy, nebo louky s křovinami. Vybírá si spíše vlhčí stanoviště, proto ho poměrně často můžeme najít i v okolí vodních nádrží a vodních toků.Bažant rytíř s ostruhami

Text a foto: Ľubor Čačko

Bažant patří mezi kurovité ptáky, do řádu hrabavých. Možná to někoho překvapí, ale v naší přírodě není původním druhem. V dávných dobách byl k nám dovezen a uměle vypuštěn do přírody, kde zdomácněl. Jeho pravým domovem jsou níže položené oblasti Kavkazu, delty Volhy, Kolchidské nížiny a jižní části asie až po Tichý oceán. Už ve starověku začali s jeho systematickým rozšiřováním římané, kteří ho vysazovali zejména ve Středomoří. K jeho dalšímu umělému šíření došlo ve středověku, kdy se dostal i do Evropy. Postupně se uměle rozšířil po celé Evropě a v současnosti se vyskytuje od irska až po jižní Skandinávii. Úspěšně byl vysazen i v Japonsku, v Severní americe, na Novém Zélandu a Havajských ostrovech. Všude, kde bažant zdomácněl, patří mezi oblíbenou a významnou lovnou zvěř a jeho přírodní stavy jsou na mnoha místech doplňovány jedinci z umělých chovů. Často se však chová i ve faremních chovech, v tzv. bažantnicích, které u nás mají již svou tradici.


Bažant je charakteristický nápadným pohlavním dimorfi smem – zbarvení a velikost kohouta a slepice je velmi rozdílné.

« Návrat zpět »