Naše příroda, ročník 2012, číslo 2

Strnad obecný (Emberiza citrinella) je jedním z nejhojnějších ptačích druhů naší zemědělské krajiny. Nejen pro kontrastní hnědo-červeno-žluté zbarvení samců je navíc druhem velmi nápadným. Samečci již koncem zimy vysedávají na vyvýšených místech a svým trochu jednotvárným a notoricky známým zpěvem začínají obhajovat budoucí hnízdní teritoria. Koho by na takovém ptačím druhu ještě mohlo něco zajímat?Nářečí našich strnadů

Text: Vladimír Šoltys Foto: Vladimír Šoltys, Tomáš bělka

Strnad obecný se stal ptákem roku 2011, jenž je každoročně vyhlašován Českou společností ornitologickou. Ptáci obecně jsou indikátorem měnícího se životního prostředí. Navíc druhy hnízdící v zemědělské krajině ubývají. Přičteme-li k tomu všemu snadné určení strnada v terénu a jednoduchost jeho zpěvu, stává se tento druh velmi vhodným adeptem. adeptem k čemu?


Strnad obecný.

« Návrat zpět »