Naše příroda, ročník 2012, číslo 2

Členitou horskou hradbu od Trenčína po Piešťany vytváří na levém břehu Váhu naproti Bílým Karpatům majestátní Povážský Inovec. Nadmořské výšky tu sice nejsou závratně vysoké, převýšení oproti okolním nížinám však dosahuje až 800 m. A taky zde nechybí nic z toho, co je pro slovenské hory typické: souvislá hřebenovka, zdravé lesy, daleké výhledy, rozeklané skály, hluboké doliny, temné jeskyně i romantické hradní zříceniny. V Povážském Inovci výrazně chybí akorát vysoká frekvence turistů. To však vám, čtenářům tohoto časopisu, určitě vadit nebude…Dřevěné rozhledny Povážského inovce

Text a foto: Martin Janoška

Protáhlá a nad okolní terén výrazně vyzdvižená hrásťovitá struktura Povážského inovce tvoří přirozený přírodní předěl mezi úrodnými nížinami kolem dolních toků Váhu a Nitry. Přestože se to na první pohled nezdá, Povážský inovec patří mezi tzv. jaderná pohoří a jeho geologická stavba se velmi podobá Vysokým či Nízkým Tatrám nebo Velké a Malé Fatře.


Hora Marhát

« Návrat zpět »