Naše příroda, ročník 2012, číslo 2

Od Bezdězu po Zahrádky, od Doks po Ralsko… Přírodně cenné území spojené s Máchovým jménem díky jeho poutím touto krajinou, je připraveno k velkoplošné ochraně! Záměr vyhlásit pro Jestřebsko a Dokesko na Českolipsku – kraj pískovců a mokřadů s 96 zvláště chráněnými druhy rostlin a 163 druhy chráněných živočichů – naši již 26. chráněnou krajinnou oblast, prezentovaný v půli ledna ministrem životního prostředí Chalupou, mohl dost lidí potěšit. Vinou nějakého zaskřípání na tiskovce se sice éterem šířil i zkresleně, neboť nejde o vznik nové jednotky, nýbrž o rozšíření té sousední a její přejmenování na CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, nicméně zaujalo to podstatnější. Záměr totiž zazněl v čase všeobecných úspor, ale i nedůvěry neziskových organizací v chuť ministra pokročit v ochraně krajiny. Nečeká se ani negativní reakce vlády, která může akt vyhlášení, resp. přehlášení „nové“ CHKO ztvrdit svým nařízením ještě do konce roku. Přidáno totiž bylo ujištění, že se s tímto krokem v podstatě nepojí nové nároky na státní rozpočet.Máchův kraj v CHKO: místo dramat „ochranářská havaj“?

Text: Karel Merhaut / Foto: Archiv chKo Kokořínsko

Dodá-li k tomu vedoucí správy chKo Kokořínsko ladislav Pořízek, že ani s obcemi dramatické spory nebyly, neboť uznaly zjednodušení agend, opatření neponese takřka žádná omezení pro obyvatele, a naopak přinese nové možnosti pro turistický ruch, a navíc v lokalitě nedoutnají žhavé konflikty, zdá se idylka až podezřelá… a vyvolává i mnoho otázek na jeho hlavu: Nedařilo by se zde, ponecháme-li vše při starém, přírodním skvostům i celkům stejně? To přece jen ne. Je sice pravda, že většinu území tvoří bývalé vojenské prostory, rozlehlé plochy téměř bez lidské aktivity, že tu není znečišťující průmysl, že se tu neplánují dálnice ani neotevírají lomy, ale právě proto je na čase začít o tak hodnotné, druhově, fl órou, faunou i krajinným rázem cenné území pečovat efektivněji a soustavněji. a pokročit tu z bodové ochrany různých přírodních rezervací a památek k ochraně a docenění území jako unikátního celku. Už proto, že bezprostřední okolí regionu od těchto vlivů uchráněno není – otevírají se nové pískovny (okřešice), staví se sportovní areály (u Bělé pod Bezdězem) a plánují i nové silniční tepny (Zahrádky).


« Návrat zpět »