Naše příroda, ročník 2012, číslo 2

Pro české geology a paleontology má motiv karbonského pralesa specifi cký význam. Oživuje totiž vzpomínky na nezapomenutelná a nepřekonatelně dobrodružná díla mistra světového paleoumění Zdeňka Buriana, jehož malby karbonské fl óry měly byť i jen minimální vliv snad na každého a do hlav vědců se většinou zaryly tak hluboko, že kdyby si kdokoli z nich mohl vybrat několik období v dějinách Země, do kterých by měl možnost se podívat, karbon se svými pralesy by nechyběl patrně na žádném seznamu. Co bychom si však měli pod slovním spojením „karbonský prales“ představit?Karbonský prales

Text: daniel Madzia

Nejdříve ze všeho je na místě si říct, co že to vlastně karbon je. Jak je dobře známo, čtyři a půl miliardy let trvání Země si přírodovědci rozdělili do dvou nenáhodně vymezených období: na starší prekambrium, trvající od vzniku naší planety do doby před přibližně 542 miliony lety, které hostilo především jednobuněčné a rané mnohobuněčné organismy, a mladší fanerozoikum, trvající od konce prekambria až do dnes.


Karbonský prales. Walter Myers

« Návrat zpět »