Naše příroda, ročník 2013, číslo 1

Masiv Devínske Kobyly je nejjižnějším bodem Malých Karpat na slovenském území, i když geologicky k nim patří i Hundsheimer Berge na druhé straně Dunaje. Od českých hranic je vzdálený hodinku cesty, a tak je ideálním cílem na výlet – třeba i ve spojení s Bratislavou, která leží na jeho úpatí. Celý vrch je součástí CHKO Malé Karpaty, na jeho jihozápadních svazích se nachází několik menších rezervací.Devínska Kobyla

Text a foto: Jan Miklín

Přechod Devínske Kobyly začneme v Devínske Nové Vsi výstupem k vrchu Sandberg, který je světově proslulou geologickou lokalitou, zejména díky výskytu mnoha neogenních zkamenělin. Pískovce, jílovce a písčité vápence, které zde odhaluje několik odkryvů i lomů, se zde usazovaly v období badenu, tedy asi před 16-14 miliony lety, kdy se zde rozprostíralo mělké moře.


Hrad Devín se tyčí přímo nad soutokem Moravy a Dunaje, každá z řek má jinou barvu.

« Návrat zpět »