Naše příroda, ročník 2013, číslo 1

Lidé odpradávna připisovali netopýrům díky jejich skrytému způsobu života i vzhledu různé, většinou negativní vlastnosti. Z rychle kmitající siluety, se kterou se většina z nás setká za večerního soumraku či ranního rozbřesku, se toho o nich skutečně mnoho nedozvíme. Proto i dnes znalost některých lidí zůstává na úrovni mytologie. Přitom netopýři jsou velmi zajímaví, užiteční, ale i zranitelní a především v přírodě nezastupitelní.Netopýři – obdivuhodní letci

Text: Denisa Mikešová

Netopýři patří do řádu letounů (Chiroptera). Jsou to jediní savci na světě, kteří umí aktivně létat. Létání jim umožňuje kožní blána, která je pevná, ale přitom elastická. Je napnutá mezi zadní končetinou a čtyřmi prsty přední končetiny, případně ocasem. Prst přední končetiny zůstává volný a slouží k přichycování a šplhání. Při letu dokážou netopýři tvar křídla okamžitě změnit. Tím dosahují velké rychlosti a přesnosti v manévrování při honbě za svou kořistí.


Netopýři se páří na podzim, ale k oplodnění vajíčka dochází až na jaře. / Foto Lubomír Hlásek

« Návrat zpět »