Naše příroda, ročník 2014, číslo 4

Myška drobná je rozšířená na východ až k Tichému oceánu, včetně oblastí Mongolska, Číny, také v Japonsku, v Koreji a v severní části Vietnamu. V Evropě se vyskytuje téměř všude kromě Skandinávie a oblasti kolem Středozemního moře. V České republice ji objevíme v nížinách a středních polohách až do nadmořských výšek 800 metrů. Vyskytuje se převážně v blízkosti vod, v rákosinách, v bujné vegetaci mokřin a bažin, ale také v přilehlých polích, kde s oblibou žije ve stozích slámy. Nevyhýbá se ani vlhkým zarostlým okrajům lesů, žije i v lužních lesích.Myška drobná

Text a foto: Martin Kohoutek


Myška drobná (Micromysminutus) je náš nejmenší hlodavec. Váha se pohybuje od 5 do 9 gramů, tělo je dlouhé 50 až 77 milimetrů, ocas má téměř stejně dlouhý, ušní boltce jsou kratší než 10 milimetrů a délka zadní tlapky nepřesahuje 16 milimetrů. Zbarvení hřbetu je okrově hnědé, břicho je bílé, někdy s nažloutlým nádechem.


Myšky drobné jsou i oblíbeným druhem mezi chovateli malých savců. V zajetí vyžadují terárium minimálně metr vysoké, s rozměry základny alespoň půl na půl metru s členitou vnitřní výbavou. Jejich aktivita je především denní. Zjistit početnost myšek drobných ve volné přírodě je poměrně obtížný úkol. Tahle myška se nedá chytit do klasických sklapovacích pastí a chytá se pouze do pastí padacích, tedy těch, které jsou zakopány v zemi. V literatuře se uvádí, že je to místně hojný druh, jehož početnost značně kolísá. Setkat se tedy s myškou drobnou není až tak obtížné. Bohužel fotografování obtížné je. Jedná se o druh, který se často pohybuje ve velmi husté vegetaci, kde bývá fotografování nemožné.


Vzpomínám, že jsem několikrát viděl myšku drobnou mihnout se v rostlinstvu, ale nikdy se mi ji nepodařilo vyfotografovat. Párkrát jsem i čekal u hnízda, zda se nebude vracet, ale vzhledem k tomu, že se nejednalo o hnízda s mláďaty, nikdy jsem se nedočkal. Mimochodem tato letní hnízda jsou velice zajímavé stavby spletené z trávy. Mají kulovitý tvar, průměr hnízda bývá asi 10 centimetrů a jsou umístěny ve vegetaci 40 až 80 centimetrů nad zemí. Pokud má hnízdo dva otvory, jedná se o hnízdo, kde myška odpočívá či přespává, pokud má hnízdo pouze jeden otvor, jedná se nejčastěji o hnízdo s mláďaty. V zimě myšky drobné vyhledávají stohy slámy, nebo osídlují nory jiných hlodavců.


Myška drobná na stonku rákosu

« Návrat zpět »