Naše příroda, ročník 2014, číslo 4

Svědecké vrchy jsou osamocené kopce v krajině, které vznikly odnosem materiálu z jejich okolí. Často, jak název napovídá, svědčí o původní výšce zemského povrchu. Najdeme je jak v Čechách, tak i na Moravě. Jedny z nejhezčích a nejzajímavějších tabulových hor, jak je můžeme také označit, objevíme na Nymbursku. Pro svou jedinečnost, byly některé z nich zařazeny do systému Evropsky chráněných lokalit v rámci Natura 2000. Jedná se o vrch Oškobrh, Břístevskou hůru, Přerovskou hůru a Semickou hůru. Pokud chcete stihnout návštěvu všech těchto čtyř, budete mít po celý den skutečně co dělat.Svědecké vrchy

Text a foto: Martin Kohoutek


Naše cestování za nejzajímavějšími svědeckými vrchy na Nymbursku můžeme začít na Oškobrhu, ležícího asi 7 kilometrů východně od lázeňského města Poděbrady. Tento svědecký vrch má dokonce vrcholy dva, jižní a severní, přičemž vyšší je ten severní. Bohužel velká část kopce je veřejnosti nepřístupná, jelikož zde leží rozsáhlá obora na chov zvěře. Z Oškobrhu, ostatně jako ze všech tabulových hor, je pěkný výhled do okolí. Nedaleko odtud zahlédnete zajímavou bílou stráň Báň (viz. Naše příroda číslo 4/2013), Žehuňský rybník a Žehuňskou oboru, které stojí za samostatnou prohlídku. Samotný fakt dobrého rozhledu vedl k tomu, že většina svědeckých vrchů byla v minulosti osídlena, takže na jejich vrcholu často nalézáme pozůstatky velice starého osídlení. Důvodem k vyhlášení vrchu Oškobrhu Evropsky významnou lokalitou byl především výskyt brouka roháče obecného (Lucanus servus) a orchideje tořiče hmyzonosného (Ophrysinsectifera).


Vrch Oškobrh

« Návrat zpět »