Naše příroda, ročník 2014, číslo 4

Severní Čechy jsou díky pestré geologické stavbě neobyčejně bohaté na různé kamenné hříčky přírody. Zaslouženou pozornost návštěvníků budí zejména tajemný svět pískovcových útvarů v Národním parku České Švýcarsko, atraktivní čedičové „kamenné varhany“ nebo pověstmi opředená žulová skaliska v Jizerských horách. V mnohém zajímavé jsou však také další přírodní výtvory, včetně bizarních křemenných a křemencových skal, jejichž bělostné stěny a útesy výrazně kontrastují – zejména za slunečného počasí – s okolní záplavou lesů i azurovou modří oblohy.Bílé „kamení“ na severu Čech

Text a foto: Jan Vítek


Křemen patří mezi nejtvrdší nerosty (ve stupnici tvrdosti jej předčí jen mnohem vzácnější minerály topas, korund a diamant) a je též hlavní součástí horniny s podobným názvem – křemenec. Ta je proto rovněž velice odolným přírodním „materiálem“ a tak není divu, že křemencové kopce či skaliska často tvoří nápadné krajinné dominanty. Křemen i různé typy křemenců (odborně zvané kvarcity či silicity) jsou výsledkem dávných a většinou složitých geologických procesů a na zemském povrchu se objevily až po rozrušení a odnosu okolních méně odolných hornin.


Vířivé skály výrazně modelovalo mrazové zvětrávání

« Návrat zpět »