Naše příroda, ročník 2015, číslo 4

Malé Karpaty jsou horami na rozhraní – od západu k východu a od jihu k severu jsou předělem a zároveň mostem. Spojovníkem mezi Alpami a Karpaty – třeba jejich vegetace má v mnohém k Alpám stejně blízko jako ke Karpatům. Ale zrovna tak výstižné by mohlo být jiné přirovnání: ostrov Mediteránu ve střední Evropě. Balkánsko-středomořské rysy jsou tím, čím nevelké pohoří upoutá na první pohled. Vinice, slunná úbočí s teplomilnou flórou a faunou s druhy pocházejícími z míst daleko na jihu a jihovýchodě a také historie osídlení s výraznou římskou periodou.MALÉ KARPATY nejsevernější ostrov Mediteránu

Text a foto: Jiří Sladký


Malé Karpaty klamou. Určitě svou výškou – přestože nemají víc než 750 m, najdeme tu místa, která si nezadají rozeklaností s mnohem vyššími a úctyhodnějšími horstvy. Skoro ryzí vysokohorský terén s úzkými hřebínky, skalními věžemi a sráznými roklemi v nich probíhá i v nadmořské výšce pahorkatin. Snad by se jim mohlo říkat Divoké, nebýt těch líbezných jižních svahů plných vinohradů.


Malé Karpaty představují jediné slovenské útočiště pro třetihorní relikt listnatec čípkový

« Návrat zpět »