Naše příroda, ročník 2015, číslo 5

Ačkoliv kavka obecná osidluje prakticky celé české území, její počty u nás v nedávné minulosti dramaticky klesly. Dokonce figuruje na seznamu silně ohrožených druhů. Dnes už ji v přirozeném prostředí nenajdeme. Postupně se stáhla do větších měst, včetně Prahy, a z některých koutů země zcela vymizela. Původně plachý pták se proměnil v sebejistou měšťanku, která se suverénně proplétá davem a pro svačinu si nezdráhá přiskočit až k vám. Dokonce nepohrdne ani odpadky.Jasná mysl v temném hávu...

Text: Alena Říhová / Foto: David Říha


Z vesničanky protřelou měšťankou


Kavka je jedním z několika synantropních druhů, které už žijí a hnízdí výhradně ve městech. Zatímco dříve její početné kolonie osidlovaly především světlé lesy, aleje podél rybníků i cest a také parky se starými vzrostlými doupnými stromy, dnes jsou těžištěm jejího výskytu zejména lidská sídla. Hnízda si s oblibou buduje hlavně ve staré městské zástavbě (na půdách, ve větracích šachtách, v nejrůznějších výklencích a ozdobných podkrovních prvcích, ve spojích mezi domy, ale také ve skulinách zateplení či narušených a chátrajících střech a konečně i ve starých nepoužívaných komínech a věžích), ale i v městské zeleni (převážně v dutinách starých doupných stromů). Úhlavním nepřítelem kavky měšťanky je tedy člověk, který rekonstruuje zchátralé stavby (zejména půdní prostory, střechy a domovní pláště) a "ozdravuje" zelené městské plochy (především kácením starých doupných stromů), čímž ji často připravuje o nejvhodnější hnízdní lokality.


Teprve zblízka u kavky vynikne elegantní šedá – na hlavě a spodině těla (pozor na záměnu s vránou šedou)

« Návrat zpět »