Naše příroda, ročník 2015, číslo 5

Někteří ptáci používají různé taktiky, aby oklamali svou kořist. Především jde o dravce, kteří si v některých případech počínají zvláštně, jen aby se dostali ke kořisti. Jestřáb často v tichosti přilétne na dvůr, kde se usadí v blízkosti drůbeže a v klidu vyčkává na vhodnou příležitost, aby potom mohl v nestřeženém okamžiku zaútočit. Holubi, nebo slepice si na jeho přítomnost zvyknou a nevidí v něm predátora. Jestřáb po chvíli toho využije a zaútočí.Taktika lovu našich opeřenců

Text a foto: Jaromír Zumr


Podobné chování můžeme vidět i u krahujce, který létá od stromu ke stromu, jen aby se dostal do blízkosti drobných ptáků, jako jsou pěnkavy nebo sýkory. V případě, kdyby útočil prudkým náletem, úspěch by nemusel být zaručen. Takto se ale svým chováním dostane k ptákům poměrně na kratší vzdálenost a potom je jeho útok většinou úspěšný. Také u ťuhýka šedého můžeme pozorovat jeho zvláštní taktiku lovu. V klidu přiletí mezi vrabce a na chvíli se usadí. Nic netušící ptáci si ho nevšímají, a toho potom ťuhýk využije a některého ve své blízkosti napadne.

Sokol stěhovavý srazí kořist ve vzduchu, a na zemi ji porcuje.

« Návrat zpět »