Naše příroda, ročník 2015, číslo 5

Jakmile při návštěvě Domu přírody Litovelského Pomoraví překročíte Most poutníků, který je nenápadným vstupem do celého areálu, zahlédnete na konci aleje tajuplnou stavbu, která vás začne svou výjimečností k sobě vábit a přitahovat. Pokud se objeví ve vaší blízkosti (či je ve vás samotných) zvídavé dítě, přijdou s ním i otázky a hned za nimi příběhy. Co je to za stavbu? Je to pevnost, středověké hradby nebo plující koráb? Odkud a kam asi pluje? Kdo je na palubě a jaká dobrodružství se tam dají prožít? Fantazie začne pracovat naplno a v okamžiku, kdy stanete před samotným vstupem připomínajícím obří kormidlo, zvědavost vyšle poslední zásadní otázku. Jak to asi vypadá uvnitř?Rajská zahrada rostlin a živočichů – poetická kamenná loď plující po travnatých vlnách lužní louky

Text: Zdenka Štefanidesová / Foto: archiv Sluňákova


Když se potom kormidlové dveře otevřou, spatříte něco, co vás zaskočí, ohromí a ihned získá. Nečekaná zklidňující podívaná, do které vstoupíte se zatajeným dechem, a po pár krocích se cítíte jako doma. Poetický svět tiché klášterní zahrady. Uvítá vás zpřístupněný rajský dvůr s kašnou a s bronzovou fontánou ve tvaru větve, květinové kruhy dekorované cihlami s tzv. kolky či posezení v podloubí na dřevěných lavicích u velkého stolu. Jako by tam někdo bydlel a nenápadně, pečlivě, s láskou se o tento prostor každý den staral.


.

« Návrat zpět »