Naše příroda, ročník 2016, číslo 3

Už pár měsíců jsem choval v zorném úhlu národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla. Dostupné informace ji popisovaly jako výjimečné stanoviště orchidejí. „Tamní nejzajímavější druhy vždy kvetou okolo dvacátého května,“ poradil mi můj známý, který perfektně zná takřka vše, co se týká našich bylin.Text a foto: Jakub Hloušek


První pokus ale zákonitě skončil téměř fi askem. Prošvihnul jsem termín a bláhově doufal, že i první červnová neděle by ještě mohla přinést úspěch. Nicméně byť se výjimka nekonala, tak kromě příjemného výletu jsme si alespoň užili letní prohlídku unikátního barokního hřbitova v blízkých Střílkách. O dva roky později jsem už dostal spolehlivé avízo. Psal se dvacátý první květen. Na Moravě se výskyt orchidejí pojí především s regionem Bílých Karpat. Strabišov- -Oulehla leží o něco více k západu. I když také přísluší do karpatského oblouku. Konkrétně do Litenčické pahorkatiny, respektive jejího rozhraní s podhůřím Chřibů. Současně představuje jedinou národní přírodní rezervaci na Kroměřížsku. Zvláštní název vznikl díky administrativnímu sloučení a úpravě statutu dvou sousedních chráněných území. O obě pečovala ruka zákona již od padesátých let minulého století.


Hlavní magnet pro laiky představují jedinečné květy střevíčníku
pantoflíčku

« Návrat zpět »