Naše příroda, ročník 2016, číslo 3

Plazi jsou bezesporu nesmírně zajímavou a pro mnoho lidí i krásnou skupinou podkmene obratlovců (Vertebrata). Ne ale pro všechny, některým nahání strach či jim jsou z nějakého důvodu odporní. Pro mě osobně je to srdcová skupina nesmírně zajímavých živočichů, o kterých by se dalo psát do nekonečna. A vědí to i moji žáci, i když jim to občas v testech trochu ujede. Snažím se jim (a snad i vám) ukázat, že to jsou živočichové, kteří si zasluhují naši pozornost, přízeň a především ochranu. Setkání s plazy patří v přírodě k těm nejzajímavějším (pro mě rozhodně).Text a foto: Marek Velechovský


Plazi jsou skupina, která se svým rozmnožováním již zcela oprostila od vodního prostředí (na rozdíl od vývojově starších obojživelníků, kteří kladou vajíčka do vody), vejce je jakýmsi „vodním“ inkubátorem mimo vodu. Vejce mohou být s tvrdou vápenatou skořápkou (např. u želv či krokodýlů), či s měkkou kožovitou skořápkou (např. u hadů a mořských želv). Mláďata se z nich líhnou plně vyvinutá, schopná se sama živit i ukrývat před predátory. Mateřská péče o mláďata není běžná, ale třeba u krajt a krokodýlů určitá existuje. Známe však i živorodé či vejcoživorodé plazy, kteří rodí živá mláďata, a inkubace vajíček probíhá v jejich těle. Je to většinou přizpůsobení na kratší teplé období během roku, kdy by vajíčka nestihla být inkubována. Běžně třeba u zmije obecné (Vipera berus) či u slepýše křehkého (Anguis fragilis) a některých dalších.


Ještěrka obecná

« Návrat zpět »